Rekening op naam van uw bedrijf

U heeft ervoor gekozen, een rekening te openen voor uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een BV of een stichting zijn. Er zijn twee voorwaarden om voor uw bedrijf bij Meesman te kunnen beleggen:

  • Uw bedrijf is gevestigd in een EU-lidstaat.
  • Geen enkele van de contactpersonen, bestuurders en eigenaren van uw bedrijf is een ‘Specified US Person’ volgens de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Is een van deze personen wel een staatsburger of belastingplichtige van de Verenigde Staten van Amerika, dan kunt u helaas geen rekening voor uw bedrijf openen bij Meesman. Meer informatie hierover vindt u hier.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

  • De Burgerservicenummers (BSN) van de bestuurders en eigenaren met een economisch of juridisch belang van 25% of meer,
  • Het bankrekeningnummer (IBAN) op naam van het bedrijf,
  • Een scan van geldige identiteitsbewijzen van de bestuurders en
  • Een scan van een recent uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)

Deze informatie heeft u nodig bij Stap 2 Gegevens invullen.

Let op: na het doorlopen van alle stappen ontvangt u een e-mailbericht met een formulier ter ondertekening om uw zakelijke Meesman Beleggingsrekening definitief te kunnen openen.