Rekening op naam van uw minderjarige (klein)kind

U heeft ervoor gekozen, een rekening te openen voor uw minderjarige kind of kleinkind. Ongeacht de nationaliteit, woonplaats of land van ingezetenschap is dit mogelijk. Er is een uitzondering, namelijk voor natuurlijke personen die een ‘Specified US Person’ zijn volgens de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Is het kind en/of een of beide ouders of wettelijk vertegenwoordigers staatsburger of belastingplichtige van de Verenigde Staten van Amerika, dan kunt u helaas geen rekening openen voor uw (klein)kind. Meer informatie hierover vindt u hier.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

  • de Burgerservicenummers (BSN) van het minderjarig kind en de ouders of wettelijk vertegenwoordigers,
  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers en
  • een scan van geldige identiteitsbewijzen van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers

Deze informatie heeft u nodig bij Stap 2 Gegevens invullen.