Rekening op naam van uzelf (één persoon)

U heeft ervoor gekozen, een rekening te openen voor uzelf. U kunt bij Meesman beleggen, ongeacht uw nationaliteit, woonplaats of land van ingezetenschap.

Er is een uitzondering, namelijk voor natuurlijke personen die een ‘Specified US Person’ zijn volgens de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Bent u een staatsburger of belastingplichtige van de Verenigde Staten van Amerika, dan kunt u helaas geen klant worden bij Meesman. Meer informatie hierover vindt u hier.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

  • uw Burgerservicenummer(s) (BSN) 
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Deze informatie heeft u nodig bij  het invullen van uw gegevens.